EBA bekräftar Swedbanks starka kreditkvalitet

Swedbank har deltagit i Europeiska bankmyndighetens (EBA) stresstest. EBA bekräftar Swedbanks starka kreditkvalitet och kapitalisering.

Stresstestet bekräftar Swedbanks starka kreditkvalité och kapitalsituation. Resultaten visar att Swedbank har tillräckligt med kapital för att klara ett allvarligt stressat scenario.