månadsarkiv: februari 2016

Riskfyllda räntefonder på säljlistan

Börsens berg- och dalbana fortsatte under februari. Det snabba fallet på börserna runtom i världen de senaste månaderna fick spararna att se köpläge i breda aktiefonder. Samtidigt fick ökad oro på kreditmarknaden spararna att fly fonder med innehav i företagsobligationer, fonder som varit de senaste årens favoriter.

De senaste månadernas nedgång på världens börser ger utslag i de mest handlade fonderna hos Nordnets kunder. Det finns en klar tendens att spararna återigen vänder sig till bredare aktiefonder och väljer bort de tidigare så populära fonderna som investerar inom bioteknik och småbolag.

– Nischade fonder har tappat sin lyskraft och det är tydligt att spararna nu väljer breda aktiefonder med ett framförallt globalt fokus, säger Joakim Bornold, sparekonom på Nordnet.

Trenden är tydlig att spararna nu säljer räntefonder med exponering mot företagsobligationer. Oron på kreditmarknaden gör att risken för investeringar i företagsobligationer har ökat.

– Jag avråder bestämt från att spara i dessa fonder för tillfället, så jag förstår att de ligger på säljlistan. Den möjliga avkastningen kompenserar inte på långa vägar den klart ökade risken för närvarande, säger Joakim Bornold.

Jämför lån utan säkerhet

Skulle det kännas som att det tar för mycket tid att jämföra många olika lån manuellt, kan det även vara bra att känna till att det finns automatiska jämförelsetjänster på nätet, som man kan använda för att göra detta åt en.

När du söker ett blancolån eller ett privatlån utan säkerhet kan du använda pengarna till vad du själv vill.

Privatlån utan säkerhet kallas också ibland för blancolån, vilket innebär att man inte behöver ha någon särskild säkerhet för lånet och pengarna använder man till det man själv önskar.

Kanske handlar det om att samla tidigare lån och krediter eller så kan du använda lånet till nya inköp.

Tänk på att jämföra olika långivare innan du tecknar dig för ett privatlån. Det skiljer sig ofta en hel del mellan olika långivare när det gäller villkor och avgifter.

Jämför lån utan säkerhet hos Axo Finans.

Nya regler för hantering av banker i kris börjar gälla

Sverige får i dag en ny ordning för hur banker i kris ska hanteras. Med de nya reglerna kan staten – med Riksgälden som ansvarig myndighet – upprätthålla de samhällsnyttiga funktionerna i en krisande bank utan att skattebetalarna behöver stå för notan. Det är i stället bankens ägare och långivare som ska bära förlusterna.

Med de nya reglerna införs ett särskilt förfarande för att hantera en bank i kris utan att försätta den i konkurs och utan att tillskjuta statliga pengar. Förfarandet kallas resolution och innebär att staten kan ta kontroll över banken och hålla i gång hela eller delar av verksamheten om det krävs för att bevara den finansiella stabiliteten. Reglerna har beslutats på EU-nivå och genomförs i Sverige genom lagen om resolution som träder i kraft i dag.

Förlusterna i den krisande banken ska vid resolution i princip fördelas på samma sätt som i en konkurs. Det innebär att de i första hand ska täckas av aktieägarna och därefter genom nedskrivning av skulder till långivare, till exempel de som investerat i vissa typer av obligationer som banken gett ut.

Insättningar som täcks av insättningsgarantin är däremot undantagna från skuldnedskrivning. Insättningar upp till 100 000 euro är alltså skyddade oavsett om banken försätts i resolution eller i konkurs.

Riksgälden ansvarar som resolutionsmyndighet för tillämpningen av de nya reglerna för krishantering som gäller för banker, andra kreditinstitut och värdepappersbolag.

Därför minskar intäkterna inom svensk energi

Sveriges statsägda energikoncern Vattenfall annonserade nyligen en rekordförlust för 2015. Företagets nettoförlust var 19,8 miljarder kronor (2,1 miljarder euro) jämfört med en förlust på 8,3 miljarder kronor året innan. Detta kombineras med en minskning i försäljningen med en procent till 165 miljarder kronor. Intäkterna har sjunkit även för andra energiföretag i Sverige.

Det finns ett antal faktorer som påverkar varför de svenska energiintäkterna faller och varför det är svårt för dem att återhämta sig. Några av orsakerna är interna för Sverige men det finns också några externa element som påverkar.

Miljöskatten
Vattenfall har delvist skyllt på miljöskatten som införts i Sverige och som i själva verket är en skatt på kärnkraftsproduktion. Den har gjort det dyrare för elbolag att producera kärnenergi, vilket leder till sänkt lönsamhet och minskade intäkter.

Skatten har varit omtvistad under de senaste åren och gick till och med ända till högsta domstolen i EU, där den förblev oförändrad och bedömdes vara ett nationellt och inte ett europeiskt ärende. Kärnkraftsföretag ser detta som en diskriminering mot verksamheten, vilket har gjort att produktionen av kärnkraft har minskat.

Sjunkande elpriser
Efter en brant stigning av elpriserna i hela världen under de senaste fem åren börjar de nu till slut visa tecken på att sjunka. Detta är positivt för den typiska konsumenten eller affärsmannen, men det har en mycket värre inverkan på själva elbolagen.

Till exempel i Tyskland har några elbolag börjat be om stöd från regeringen. Detta beror på fallande elpriser och efterfrågan, men ses också som ett reservalternativ ifall den planerade förnybara energin inte räcker till. Det är en intressant tid för alla som vill investera i aktier eller valutahandel eftersom elpriserna har stor inverkan.

Övergång till förnybar energi
Den huvudsakliga anledningen till att man har introducerat miljöskatten i Sverige är för att påskynda övergången till förnybar energi. Många kanske anser att det redan är ett relativt rent land, men det är fortfarande beroende av vissa traditionella kraftverk och kärnkraftverk.

När allt fler börjar använda förnybara energikällor sjunker efterfrågan på kärnkraft och annan energi. Kombinerat med att elpriserna sjunker när de i stället skulle behöva höjas förklarar detta varför en stor del av energiintäkterna i Sverige går åt fel håll.

Fortnox i samarbete med Aros Kapital kring unika finanstjänster

– Fortnox har som mål att underlätta vardagen för Sveriges småföretagare. Genom avtalet med Aros Kapital kan vi tillhandhålla marknadens smartaste och mest prisvärda finansieringstjänster, säger Sara Arildsson, VD Fortnox.

Aros Kapital är specialiserat på företagsfinansiering inom factoring, företagslån och inkasso. Bolaget, som startade 2004 i Göteborg, har Finansinspektionens tillstånd som kreditmarknadsbolag. Det innebär att Aros Kapital även kan ta emot inlåning från allmänheten. I samband med tillståndet ökades kapitalbasen med bl.a. Mellby Gård som ny ägare.

– Vi är mycket glada över samarbetet med Fortnox. En av de största utmaningarna för många företagare är att hitta enkel och effektiv finansiering av verksamheten.

Tillsammans kan vi erbjuda unika finansieringslösningar, som är tillgängliga direkt från Fortnox program, säger Daniel Güner, VD på Aros Kapital.

Fortnox erbjuder i dag fakturaservice genom dotterbolaget Nox Finans. Samarbetet med Aros Kapital ger möjlighet att erbjuda flera olika finansieringslösningar. Inledningsvis kommer Aros Kapitals företagslån att bli tillgängligt för Fortnox kunder.

Aros företagslån riktar sig till små och medelstora företag och kan hjälpa dem att finansiera investeringar och tillväxt samt öka likviditeten. Lånevillkoren är flexibla och anpassas efter omständigheterna i varje enskilt fall.

Senare i år kommer även fakturaköp att lanseras.

Att spara i aktier

Har du någon gång tänkt på att spara i aktier men inte riktigt gå hela vägen och faktiskt köpa på dig aktier i ett bolag? Du är inte ensam! Hundratusentals svenskar spara idag på ett vanligt bankkonto vilket ger en avkastning som kan summeras i ett amerikanskt uttryck, nämligen PEANUTS!

För att du ska få så bra avkastning som möjligt på ditt sparkapital kan aktier vara en bra väg att gå. Men en förutsättning för att det ska passa dig är att du sparar under flera år och har ett långsiktigt perspektiv. Varför det undrar kanske du? Det beror på att aktiekurserna tenderar att gå upp och ner vilket gör att ett år kan dina pengar vara förbubblade men ett halvår senare kan pengarna vara halverade. Det är viktigt att se investeringen under ett längre perspektiv som suddar ut skillnaderna och slutligen kanske du står med en flerdubblad summa och mycket bättre avkastning på ditt kapital än vad du fått på flera andra investeringsformer.

Vilka aktier du ska satsa på är avgörande för om din investering kommer lyckas eller inte. Min rekommendation är att inte satsa på högriskaktier på de mindre listorna. Satsa istället på bolag som historiskt sett gett en stabil direktavkastning genom utdelning och är stora och välkända. Använd också ditt sunda förnuft och tänk på företag som kan tänkas existera om 10, 20 eller 30 år. På så sätt kan du minska riskerna och samtidigt få en bättre ränta än vad bankerna generellt brukar ligga på.

Vill du diskutera investeringar på börsen med andra kan du göra det på Aktieforum och på så sätt få tips om aktier och investeringar som kanske passar dig. Tänk på att aldrig investera mer pengar än du har råd att förlora.

Tips när du ska investera dina pengar

Att ha sina pengar på ett vanligt sparkonto är inte ett bra sparsätt eftersom du får oerhört dålig ränta och avkastningen är minimal. Det innebär idag också att dina pengar blir mindre värda eftersom inflationen är högre än räntan man får av banken. Då undrar man såklart vilket som är det bästa sparalternativet som finns tillgängligt.

Aktier
Aktier är generellt sett en väldigt bra investering men om man kollar historiskt så har det nästan alltid gett bra avkastning. Problemet är att man inte vill träffa fel och det går att undvika till stor del. Man får helt enkelt genomföra en enklare analys av bolagen man ämnar att investera i. Ett bra tips är att hålla sig till de större listorna och inte spela med sina pengar på rena chansningar. Visst kan det gå även med mindre bolag men sannolikheten är ofta så liten och risken är väldigt, väldigt hög. Håll dig därför till stora välkända bolag med bra utdelning och gör även din egna analys av varje bolag innna du investerar.

Råvaror
Det finns många råvaror som kan vara en säker och bra investering. Exempelvis har utveckling på guld varit enormt gynnsam de senaste åren på grund av oroligheter i världen. Tror du att det kommer fortsätta vara oroligt i världen och pressade ekonomier kan guld eller silver vara en fortsatt väg och ha en bra utveckling. Det finns självklart även andra metaller och råvaror som kan vara minst lika bra. Några sådana att spana in lite extra kan vara olika former av spannmål.

Boende
Att investera sina pengar i sitt boende är och har varit en väldigt bra investering som har gett mycket bra avkastning på pengarna. I många fall har man lyckats bo helt gratis eftersom prisstegringen har varit så bra de senaste åren. Har du pengar att investera i ditt boende nu när räntorna dessutom är väldigt låga kan det vara ett väldigt bra alternativ. Prata med din bank och hör vad de säger om din ekonomi och bind lånen om du känner att du vill kunna kontrollera att du kan betala.

5 saker att tänka på när du jämför kreditkort

Dags att skaffa ett kreditkort? Då finns det en del att tänka på och det kan vara värt att lägga lite tid och energi på att jämföra kreditkort innan du bestämmer dig för vilket kort som är bäst för dig.

Här listar vi 5 saker du bör tänka på när du jämför kreditkort och betalkort

Tips 1 – jämför räntan
Att jämföra räntor innan du ansöker om ett kreditkort låter kanske självklart men om du till exempel betalar av ditt kreditkort vid vraje månads slut så kan det vara värt att ansöka om ett kreditkort med högre ränta, fast utan årsavgift, då räntan vanligtvis bara dras på det obetalda beloppet.

Tips 2 – jämför åsavgiften
De flesta kreditkort tar ut en årsavgift som kan ligga på mellan några hundra kronor upp till några tusen kronor. Detta är viktigt att tänka på när du jämför olika kreditkort.

Tips 3 – jämför Bonussystem, poäng och rabbatter
Nästan alla kreditkort har något sorts bonussystem för att ge dig som anväder kortet rabbater eller specialerbjudanden. Det kan vara värt att undersöka vilka typ av rabbatter som skulle vara användbara för just dig. Om du kör mycket bil så kanske OKQ8′s kreditkort med ett generöst bonussystem på just bensin kan vara bra. Om du flyger mycket så är antagligen American Express Eurobonus ett bra kort för dig, eller om du handlar på ICA mycket så är ICA’s kreditkort/ betalkort kanske att föredra.

Tips 4 – extrakort
Nästan alla kreditkort erbjuder valmöjligheten att beställa ett extrakort som kan användas av dina familjemedlemmar. De flesta tar dock betalt för detta, ett undantag är OKQ8 Visa kort.

Tips 5 – jämför reseförsäkringar och avbeställningsskydd
De flesta kreditkort har någon typ av reseförsäkring som gäller när du betalar din resa, eller en del av din resa med ditt kreditkort. Hur bra försäkringen är och vad den täcker varierar mellan olika kreditkort. Oftast innehåller försäkringen någon form av avbeställningsskydd, kompletterande reseförsäkring och någon typ ersättning vid försenat baggage. Tänk på att läsa det finstilta när du jämför de olika kreditkorten och deras försäkringar.