Kategoriarkiv: Ekonomi

EBA bekräftar Swedbanks starka kreditkvalitet

Swedbank har deltagit i Europeiska bankmyndighetens (EBA) stresstest. EBA bekräftar Swedbanks starka kreditkvalitet och kapitalisering.

Stresstestet bekräftar Swedbanks starka kreditkvalité och kapitalsituation. Resultaten visar att Swedbank har tillräckligt med kapital för att klara ett allvarligt stressat scenario.

Skandias Plånboksindex: Spenderbyxorna på

Under årets första kvartal har hushållen blivit alltmer optimistiska. Hög tillväxt i den svenska ekonomin, sjunkande arbetslöshet och fortsatt låga räntor bidrar sannolikt till den snabba återhämtningen. Den kvartalsvisa undersökningen Plånboksindex visar att svenska folket nu väljer att prioritera konsumtion framför amortering och sparande.

Efter en skakig höst har hushållen blivit mer optimistiska igen. Den starka tillväxten i svensk ekonomi gör att arbetslösheten sjunker. Samtidigt är räntorna rekordlåga tack vare Riksbankens stimulanser vilket inte minst ger alla med bolån mer pengar över i plånboken.

– De tvära kasten vi sett under det senaste året visar att optimismen är bräcklig. Nu ser vi att spenderbyxorna är på men optimismen kan mycket väl komma att påverkas av vad som händer under året i form av amorteringskrav, bopriser, börsutveckling och politisk oro såväl i Sverige som i omvärlden, säger Skandias sparekonom Maria Landeborn.

Bland de yngre visar Plånboksindex också att det finns en ökande sparvilja.

– Många står inför sitt första kliv över den allt högre tröskeln in på bostadsmarknaden där stigande bopriser och skärpta amorteringsregler ställer högre krav på såväl eget sparande som inkomst för den som behöver någonstans att bo. Allt fler tycks ha insett att en hygglig kontantinsats är nödvändig för att kunna ta sig in på bostadsmarknaden, säger Maria Landeborn.

Så här agerade din bank…

… efter Riksbankens sänkning av reporäntan med 0.15 procentenheter den 17 februari.

Även om Riksbankens reporänta inte direkt styr bankernas bolåneränta så brukar vi se en korrelation mellan räntorna. Finansinspektionen redovisar bankernas marginaler varje kvartal och de har ökat rejält sedan 2009/2010 i och med att reporäntan har sänkts betydligt mer än vad bankerna har sänkt sina räntor. I Q4 2015 låg marginalen på 1,62 procent och 2009 på rekordlåga 0,2 procent.

Bankerna redovisar den faktiska räntan de gett sina kunder varje månad och om vi tittar på skillnaden mellan snitträntan i januari och snitträntan i februari kan vi se att bankerna har, i genomsnitt, sänkt sin rörliga ränta (3-mån) med 0,004 procentenheter. Störst förändring hittar vi hos Ålandsbanken som redovisade lägst snittränta i februari med 1,35 procent (januari 1,44 procent).

För bundna räntor på 3 år har bankerna, i genomsnitt, sänkt räntan med 0,08 procentenheter i februari. Störst förändring står ICA Banken för som har sänkt sin genomsnittsränta med 0,26 procentenheter (från 1,98 till 1,72). Lägst snittränta för februari hittar vi hos SEB med 1,46 procent.

För bundna räntor på 5 år har bankerna, i genomsnitt, sänkt räntan med 0,05 procentenheter. Lägst genomsnittsränta i februari erbjöd SEB med 1,85 procent.

Räntan på sparkonton har också förändrats sedan Riksbankens sänkning. Storbankerna har, som ni alla vet, under en lång period haft 0 procent i ränta på sina obundna sparkonton. Ingen bank har ännu infört minusränta.

Hos nischbankerna som fortfarande ger oss ränta på våra sparpengar ser vi några förändringar:

Bluestep Finans sänkte 4 av sina sparkontoräntor med 0,05 procentenheter
Collector sänkte räntan på sitt sparkonto 0,15 procentenheter
FOREX Bank sänkte sin ränta med 0,2 procentenheter
Ikano Bank sänkte räntan på sina två sparkonton med 0,3 procentenheter respektive 0,05 procentenheter
Lantmännen Finans sänkte räntan på sina två konton med 0,1 resp 0,2 procentenheter
Nordiska sänkte räntan på sitt sparkonto med 0,1 procentenhet
Resurs Bank höjde sin sparkontoränta med 0,2 procentenheter
SevenDay sänkte sparkontoräntan med 0,15 procentenheter
Skandiabanken sänkte räntan på sitt sparkonto med 0,05 procentenheter
Ålandsbanken sänkte sin sparkontoränta på Ålandskonto med 0,05 procentenheter

Dags att söka feriepraktik i Västra Götalandsregionen

För 18:e året i rad erbjuder Västra Götalandsregionen i sommar feriepraktik till gymnasieungdomar. Praktiken syftar till att ge ungdomarna kunskap om Västra Götalandsregionens verksamheter, öka intresset för bland annat Hälso- och sjukvård och medverka till framtida yrkesval. Ansökningstiden pågår mellan den 1 och 31 mars 2016.

– Även i år satsar vi inom Västra Götalandsregionen på att ge västsvenska ungdomar möjlighet att få kunskap om våra verksamheter, och arbetslivserfarenhet. Genom att ge dem en bra praktik, hoppas vi göra ungdomarna intresserade av de många olika yrken vi erbjuder och som de kan utbilda sig till, säger Marina Olsson, personaldirektör inom Västra Götalandsregionen.

Feriepraktikplatserna finns i flera av Västra Götalandsregionens verksamheter, flest inom hälso- och sjukvård och serviceverksamhet, men även inom andra yrkesområden som tandvård, naturbruksgymnasier, kultur, folkhögskolor, fastighetsförvaltning, kollektivtrafik, administration och teknik.

Den som söker feriepraktik hos Västra Götalandsregionen ska vara folkbokförd i Västra Götaland och inte haft feriepraktik inom våra verksamheter tidigare år.

Västra Götalandsregionen erbjuder cirka 600 feriepraktikplatser. Man kan även läsa om feriepraktiken på Facebook, sök på Västra Götalandsregionen. Sista ansökningsdag är måndag 31 mars. Mer information om feriepraktik och hur man ansöker finns på www.vgregion.se/feriepraktik.

Riskfyllda räntefonder på säljlistan

Börsens berg- och dalbana fortsatte under februari. Det snabba fallet på börserna runtom i världen de senaste månaderna fick spararna att se köpläge i breda aktiefonder. Samtidigt fick ökad oro på kreditmarknaden spararna att fly fonder med innehav i företagsobligationer, fonder som varit de senaste årens favoriter.

De senaste månadernas nedgång på världens börser ger utslag i de mest handlade fonderna hos Nordnets kunder. Det finns en klar tendens att spararna återigen vänder sig till bredare aktiefonder och väljer bort de tidigare så populära fonderna som investerar inom bioteknik och småbolag.

– Nischade fonder har tappat sin lyskraft och det är tydligt att spararna nu väljer breda aktiefonder med ett framförallt globalt fokus, säger Joakim Bornold, sparekonom på Nordnet.

Trenden är tydlig att spararna nu säljer räntefonder med exponering mot företagsobligationer. Oron på kreditmarknaden gör att risken för investeringar i företagsobligationer har ökat.

– Jag avråder bestämt från att spara i dessa fonder för tillfället, så jag förstår att de ligger på säljlistan. Den möjliga avkastningen kompenserar inte på långa vägar den klart ökade risken för närvarande, säger Joakim Bornold.

Nya regler för hantering av banker i kris börjar gälla

Sverige får i dag en ny ordning för hur banker i kris ska hanteras. Med de nya reglerna kan staten – med Riksgälden som ansvarig myndighet – upprätthålla de samhällsnyttiga funktionerna i en krisande bank utan att skattebetalarna behöver stå för notan. Det är i stället bankens ägare och långivare som ska bära förlusterna.

Med de nya reglerna införs ett särskilt förfarande för att hantera en bank i kris utan att försätta den i konkurs och utan att tillskjuta statliga pengar. Förfarandet kallas resolution och innebär att staten kan ta kontroll över banken och hålla i gång hela eller delar av verksamheten om det krävs för att bevara den finansiella stabiliteten. Reglerna har beslutats på EU-nivå och genomförs i Sverige genom lagen om resolution som träder i kraft i dag.

Förlusterna i den krisande banken ska vid resolution i princip fördelas på samma sätt som i en konkurs. Det innebär att de i första hand ska täckas av aktieägarna och därefter genom nedskrivning av skulder till långivare, till exempel de som investerat i vissa typer av obligationer som banken gett ut.

Insättningar som täcks av insättningsgarantin är däremot undantagna från skuldnedskrivning. Insättningar upp till 100 000 euro är alltså skyddade oavsett om banken försätts i resolution eller i konkurs.

Riksgälden ansvarar som resolutionsmyndighet för tillämpningen av de nya reglerna för krishantering som gäller för banker, andra kreditinstitut och värdepappersbolag.

Därför minskar intäkterna inom svensk energi

Sveriges statsägda energikoncern Vattenfall annonserade nyligen en rekordförlust för 2015. Företagets nettoförlust var 19,8 miljarder kronor (2,1 miljarder euro) jämfört med en förlust på 8,3 miljarder kronor året innan. Detta kombineras med en minskning i försäljningen med en procent till 165 miljarder kronor. Intäkterna har sjunkit även för andra energiföretag i Sverige.

Det finns ett antal faktorer som påverkar varför de svenska energiintäkterna faller och varför det är svårt för dem att återhämta sig. Några av orsakerna är interna för Sverige men det finns också några externa element som påverkar.

Miljöskatten
Vattenfall har delvist skyllt på miljöskatten som införts i Sverige och som i själva verket är en skatt på kärnkraftsproduktion. Den har gjort det dyrare för elbolag att producera kärnenergi, vilket leder till sänkt lönsamhet och minskade intäkter.

Skatten har varit omtvistad under de senaste åren och gick till och med ända till högsta domstolen i EU, där den förblev oförändrad och bedömdes vara ett nationellt och inte ett europeiskt ärende. Kärnkraftsföretag ser detta som en diskriminering mot verksamheten, vilket har gjort att produktionen av kärnkraft har minskat.

Sjunkande elpriser
Efter en brant stigning av elpriserna i hela världen under de senaste fem åren börjar de nu till slut visa tecken på att sjunka. Detta är positivt för den typiska konsumenten eller affärsmannen, men det har en mycket värre inverkan på själva elbolagen.

Till exempel i Tyskland har några elbolag börjat be om stöd från regeringen. Detta beror på fallande elpriser och efterfrågan, men ses också som ett reservalternativ ifall den planerade förnybara energin inte räcker till. Det är en intressant tid för alla som vill investera i aktier eller valutahandel eftersom elpriserna har stor inverkan.

Övergång till förnybar energi
Den huvudsakliga anledningen till att man har introducerat miljöskatten i Sverige är för att påskynda övergången till förnybar energi. Många kanske anser att det redan är ett relativt rent land, men det är fortfarande beroende av vissa traditionella kraftverk och kärnkraftverk.

När allt fler börjar använda förnybara energikällor sjunker efterfrågan på kärnkraft och annan energi. Kombinerat med att elpriserna sjunker när de i stället skulle behöva höjas förklarar detta varför en stor del av energiintäkterna i Sverige går åt fel håll.

Fortnox i samarbete med Aros Kapital kring unika finanstjänster

– Fortnox har som mål att underlätta vardagen för Sveriges småföretagare. Genom avtalet med Aros Kapital kan vi tillhandhålla marknadens smartaste och mest prisvärda finansieringstjänster, säger Sara Arildsson, VD Fortnox.

Aros Kapital är specialiserat på företagsfinansiering inom factoring, företagslån och inkasso. Bolaget, som startade 2004 i Göteborg, har Finansinspektionens tillstånd som kreditmarknadsbolag. Det innebär att Aros Kapital även kan ta emot inlåning från allmänheten. I samband med tillståndet ökades kapitalbasen med bl.a. Mellby Gård som ny ägare.

– Vi är mycket glada över samarbetet med Fortnox. En av de största utmaningarna för många företagare är att hitta enkel och effektiv finansiering av verksamheten.

Tillsammans kan vi erbjuda unika finansieringslösningar, som är tillgängliga direkt från Fortnox program, säger Daniel Güner, VD på Aros Kapital.

Fortnox erbjuder i dag fakturaservice genom dotterbolaget Nox Finans. Samarbetet med Aros Kapital ger möjlighet att erbjuda flera olika finansieringslösningar. Inledningsvis kommer Aros Kapitals företagslån att bli tillgängligt för Fortnox kunder.

Aros företagslån riktar sig till små och medelstora företag och kan hjälpa dem att finansiera investeringar och tillväxt samt öka likviditeten. Lånevillkoren är flexibla och anpassas efter omständigheterna i varje enskilt fall.

Senare i år kommer även fakturaköp att lanseras.

Så fungerar Forex marknaden

Forex handel (en förkortning för Foreign Exchange, på engelska, som betyder handel med utländska valutor) är en ny, allt snabbare växande trend i Sverige just nu. Allt fler vill vara med och investera på detta nya sätt, som ses som ett alternativ till t.ex. aktiehandel, handel med olika råvaror som olja och guld, och annan spekulation.

Men det är inte alla som vet hur Forex handel och Forex marknaden egentligen fungerar därför kommer här en kort introduktion för dig som är lite nyfiken på denna nya marknad:

Vem som helst kan handla med valutor, då det enda som krävs är en internetuppkoppling. Handeln med valutor pågår hela tiden, dygnet runt, och det kan gå snabbt emellanåt. Du som främst är ute efter långsiktiga investeringar bör därför inte investera i Forex marknaden, men du som gärna vill tjäna pengar snabbt på bra affärer bör däremot göra detta.

Från början var det mest stora, multinationella företag och banker som spekulerade i valutor, men eftersom allt fler Forex mäklare även börjat jobba mot privatpersoner, är det enda du behöver göra för att komma igång idag att hitta antingen en Forex mäklare som du kan handla via, eller en plattform där du kan göra affärer själv. Det finns en hel uppsjö av sidor och mäklare du kan välja mellan, använd dig gärna av en sökmotor för att hitta dem.

Grundtanken i Forex handel är mycket enkel. Man bör köpa valutor när deras kurser är låga och valutan är billig, och sedan sälja tillbaka samma valuta när priset gått upp, och kursen är bra. Då tjänar du pengar på att ha ”ägt” en viss mängd av denna valuta under tiden.

Den vanligaste anledningen till att många inte lyckas med sina Forex investeringar är okunskap. Börja därför aldrig handla med valutor innan du kan grunderna i Forex handel. Detta innefattar de begrepp som används, samt att kunna använda det program eller den plattform där handeln kommer att ske. Lita inte heller allt för mycket på olika ”experter” i ämnet, då alla säger olika. De bästa Forex handlarna har istället en bra magkänsla för valutamarknadens svängningar själva.

Jämför lån innan du bestämmer dig

Du kanske har fått erbjudande om lån från din bank, men se till att du jämför lån hos andra banker innan du bestämmer dig. När du ska ta ställning till ett låneerbjudande banken har gett dig så granska månadskostnaden samt alla alla avgifter som eventuellt tillkommer – dina månadsutgifter påverkas av ett nytt lån så det är viktigt att göra en kalkyl. Privatlån behöver inte vara så dyra men det är viktigt att man ser till att ha koll på exakt vad den extra månadsutgiften kommer att hamna på. Vill man ha hjälp att jämföra bankernas olika räntor, återbetalningstider och övriga villkor kan man vända sig till en låneförmedlare – de hjälper dig utan kostnad med att jämföra olika lån och kan ta fram bästa lösningen för dig och din familj.

Privatlån utan säkerhet är inte så dyrt som många tror. Du kan till exempel låna 100 000 kr på 12 år till en månadskostnad av 937 kr (Exempelränta 4,65%. Räntan fastställs individuellt efter bankens prövning).