Därför minskar intäkterna inom svensk energi

Sveriges statsägda energikoncern Vattenfall annonserade nyligen en rekordförlust för 2015. Företagets nettoförlust var 19,8 miljarder kronor (2,1 miljarder euro) jämfört med en förlust på 8,3 miljarder kronor året innan. Detta kombineras med en minskning i försäljningen med en procent till 165 miljarder kronor. Intäkterna har sjunkit även för andra energiföretag i Sverige.

Det finns ett antal faktorer som påverkar varför de svenska energiintäkterna faller och varför det är svårt för dem att återhämta sig. Några av orsakerna är interna för Sverige men det finns också några externa element som påverkar.

Miljöskatten
Vattenfall har delvist skyllt på miljöskatten som införts i Sverige och som i själva verket är en skatt på kärnkraftsproduktion. Den har gjort det dyrare för elbolag att producera kärnenergi, vilket leder till sänkt lönsamhet och minskade intäkter.

Skatten har varit omtvistad under de senaste åren och gick till och med ända till högsta domstolen i EU, där den förblev oförändrad och bedömdes vara ett nationellt och inte ett europeiskt ärende. Kärnkraftsföretag ser detta som en diskriminering mot verksamheten, vilket har gjort att produktionen av kärnkraft har minskat.

Sjunkande elpriser
Efter en brant stigning av elpriserna i hela världen under de senaste fem åren börjar de nu till slut visa tecken på att sjunka. Detta är positivt för den typiska konsumenten eller affärsmannen, men det har en mycket värre inverkan på själva elbolagen.

Till exempel i Tyskland har några elbolag börjat be om stöd från regeringen. Detta beror på fallande elpriser och efterfrågan, men ses också som ett reservalternativ ifall den planerade förnybara energin inte räcker till. Det är en intressant tid för alla som vill investera i aktier eller valutahandel eftersom elpriserna har stor inverkan.

Övergång till förnybar energi
Den huvudsakliga anledningen till att man har introducerat miljöskatten i Sverige är för att påskynda övergången till förnybar energi. Många kanske anser att det redan är ett relativt rent land, men det är fortfarande beroende av vissa traditionella kraftverk och kärnkraftverk.

När allt fler börjar använda förnybara energikällor sjunker efterfrågan på kärnkraft och annan energi. Kombinerat med att elpriserna sjunker när de i stället skulle behöva höjas förklarar detta varför en stor del av energiintäkterna i Sverige går åt fel håll.