Svenska bolånare är positiva till amorteringskrav

Fredag klubbades amorteringskravet igenom i riksdagens finansutskott. En färsk undersökning gjord på uppdrag av lån- och leasingexperten Emric visar att en majoritet av Sveriges befintliga bolånetagare är positiva till nya krav. Men hela 65 procent vet inte vad följderna av den nya lagen kan bli.

På onsdag väntas riksdagen ge regeringen rätt att besluta om amorteringskrav på nya bolån. Lagen träder i kraft den 1 maj och finansinspektionen ska sedan ta fram det slutgiltiga förslaget på nya amorteringsregler som planeras börja användas den 1 juni 2016.

Hela 63 procent av alla svenskar som har ett bolån anser att det är bra att ett amorteringskrav är på väg att införas. Endast 24 procent tycker att det är dåligt. Samtidigt svarar 40 procent av de befintliga bolånetagarna att de helst slipper beröras av amorteringskraven själva.

Amorteringskravet kan påverkas av tilläggslån

– Enligt undersökningen har 65 procent av befintliga bolånetagare missat att tilläggslån på existerande bostadslån framöver skulle kunna aktivera amorteringskrav på hela lånebeloppet, berättar Jonas Brännvall, affärsområdeschef på Emric.

Undersökningen visar att med den vetskapen kommer 40 procent av dem som har bostadslån idag vara mindre villiga att ta tilläggslån på befintligt bolån. Av dessa uppger i sin tur två av fem att man i så fall kommer att strunta i renoveringar och underhåll.

– Följderna av att tilläggslån medför amorteringskrav på hela bolånet – när man dessutom nyligen har sänkt ROT-avdraget – kan bli att många inte har råd med renoveringar och underhåll av bostäder på samma sätt som tidigare. Det kommer att drabba både bostadsägare och byggföretag, säger Jonas Brännvall.

Av de bolånetagare som vill undvika amorteringskraven uppger 17 procent att de kommer att ta blancolån istället för tilläggslån och 6 procent svarar att de ska använda sparade pengar istället för tilläggslån.