Etikettarkiv: aktier

Därför minskar intäkterna inom svensk energi

Sveriges statsägda energikoncern Vattenfall annonserade nyligen en rekordförlust för 2015. Företagets nettoförlust var 19,8 miljarder kronor (2,1 miljarder euro) jämfört med en förlust på 8,3 miljarder kronor året innan. Detta kombineras med en minskning i försäljningen med en procent till 165 miljarder kronor. Intäkterna har sjunkit även för andra energiföretag i Sverige.

Det finns ett antal faktorer som påverkar varför de svenska energiintäkterna faller och varför det är svårt för dem att återhämta sig. Några av orsakerna är interna för Sverige men det finns också några externa element som påverkar.

Miljöskatten
Vattenfall har delvist skyllt på miljöskatten som införts i Sverige och som i själva verket är en skatt på kärnkraftsproduktion. Den har gjort det dyrare för elbolag att producera kärnenergi, vilket leder till sänkt lönsamhet och minskade intäkter.

Skatten har varit omtvistad under de senaste åren och gick till och med ända till högsta domstolen i EU, där den förblev oförändrad och bedömdes vara ett nationellt och inte ett europeiskt ärende. Kärnkraftsföretag ser detta som en diskriminering mot verksamheten, vilket har gjort att produktionen av kärnkraft har minskat.

Sjunkande elpriser
Efter en brant stigning av elpriserna i hela världen under de senaste fem åren börjar de nu till slut visa tecken på att sjunka. Detta är positivt för den typiska konsumenten eller affärsmannen, men det har en mycket värre inverkan på själva elbolagen.

Till exempel i Tyskland har några elbolag börjat be om stöd från regeringen. Detta beror på fallande elpriser och efterfrågan, men ses också som ett reservalternativ ifall den planerade förnybara energin inte räcker till. Det är en intressant tid för alla som vill investera i aktier eller valutahandel eftersom elpriserna har stor inverkan.

Övergång till förnybar energi
Den huvudsakliga anledningen till att man har introducerat miljöskatten i Sverige är för att påskynda övergången till förnybar energi. Många kanske anser att det redan är ett relativt rent land, men det är fortfarande beroende av vissa traditionella kraftverk och kärnkraftverk.

När allt fler börjar använda förnybara energikällor sjunker efterfrågan på kärnkraft och annan energi. Kombinerat med att elpriserna sjunker när de i stället skulle behöva höjas förklarar detta varför en stor del av energiintäkterna i Sverige går åt fel håll.

Att spara i aktier

Har du någon gång tänkt på att spara i aktier men inte riktigt gå hela vägen och faktiskt köpa på dig aktier i ett bolag? Du är inte ensam! Hundratusentals svenskar spara idag på ett vanligt bankkonto vilket ger en avkastning som kan summeras i ett amerikanskt uttryck, nämligen PEANUTS!

För att du ska få så bra avkastning som möjligt på ditt sparkapital kan aktier vara en bra väg att gå. Men en förutsättning för att det ska passa dig är att du sparar under flera år och har ett långsiktigt perspektiv. Varför det undrar kanske du? Det beror på att aktiekurserna tenderar att gå upp och ner vilket gör att ett år kan dina pengar vara förbubblade men ett halvår senare kan pengarna vara halverade. Det är viktigt att se investeringen under ett längre perspektiv som suddar ut skillnaderna och slutligen kanske du står med en flerdubblad summa och mycket bättre avkastning på ditt kapital än vad du fått på flera andra investeringsformer.

Vilka aktier du ska satsa på är avgörande för om din investering kommer lyckas eller inte. Min rekommendation är att inte satsa på högriskaktier på de mindre listorna. Satsa istället på bolag som historiskt sett gett en stabil direktavkastning genom utdelning och är stora och välkända. Använd också ditt sunda förnuft och tänk på företag som kan tänkas existera om 10, 20 eller 30 år. På så sätt kan du minska riskerna och samtidigt få en bättre ränta än vad bankerna generellt brukar ligga på.

Vill du diskutera investeringar på börsen med andra kan du göra det på Aktieforum och på så sätt få tips om aktier och investeringar som kanske passar dig. Tänk på att aldrig investera mer pengar än du har råd att förlora.

Tips när du ska investera dina pengar

Att ha sina pengar på ett vanligt sparkonto är inte ett bra sparsätt eftersom du får oerhört dålig ränta och avkastningen är minimal. Det innebär idag också att dina pengar blir mindre värda eftersom inflationen är högre än räntan man får av banken. Då undrar man såklart vilket som är det bästa sparalternativet som finns tillgängligt.

Aktier
Aktier är generellt sett en väldigt bra investering men om man kollar historiskt så har det nästan alltid gett bra avkastning. Problemet är att man inte vill träffa fel och det går att undvika till stor del. Man får helt enkelt genomföra en enklare analys av bolagen man ämnar att investera i. Ett bra tips är att hålla sig till de större listorna och inte spela med sina pengar på rena chansningar. Visst kan det gå även med mindre bolag men sannolikheten är ofta så liten och risken är väldigt, väldigt hög. Håll dig därför till stora välkända bolag med bra utdelning och gör även din egna analys av varje bolag innna du investerar.

Råvaror
Det finns många råvaror som kan vara en säker och bra investering. Exempelvis har utveckling på guld varit enormt gynnsam de senaste åren på grund av oroligheter i världen. Tror du att det kommer fortsätta vara oroligt i världen och pressade ekonomier kan guld eller silver vara en fortsatt väg och ha en bra utveckling. Det finns självklart även andra metaller och råvaror som kan vara minst lika bra. Några sådana att spana in lite extra kan vara olika former av spannmål.

Boende
Att investera sina pengar i sitt boende är och har varit en väldigt bra investering som har gett mycket bra avkastning på pengarna. I många fall har man lyckats bo helt gratis eftersom prisstegringen har varit så bra de senaste åren. Har du pengar att investera i ditt boende nu när räntorna dessutom är väldigt låga kan det vara ett väldigt bra alternativ. Prata med din bank och hör vad de säger om din ekonomi och bind lånen om du känner att du vill kunna kontrollera att du kan betala.